Bejelentkezés

Az Életfa Kulturális Alapítvány céljai szerint megkívánja teremteni azokat az oktatási, nevelési, működési formákat, amelyek a kisgyermekkortól felnőttkorig biztosítják a felnövekvő nemzedék művészeti, kulturális nevelésének lehetőségeit. Célja továbbá a környezeti, szellemi, művészeti értékek és hagyományaik feltárása, megismertetése, a fenntartható természeti és társadalmi környezet kialakításának elősegítése, ennek érdekében vidék- és gazdaságfejlesztési feladatok ellátása.

A XXI. század eleje alapvető változásokat hoz a kultúrában és ezen keresztül a társadalomban is. Miközben a digitális kultúra és ennek következtében a 4. ipari forradalom exponenciális változásokat generál, a hagyományos kulturális értékek nem tudnak lépést tartani a változásokkal. Pedig az a kultúra, amelyre ma “hagyományként” tekintünk, valaha az adott kor innovatív változása volt.

Ifjúsági területen:

- Tehetségkutató zenei rendezvények szervezése, megvalósítása.

- Nyári ifjúsági alkotótáborok szervezése, lebonyolítása

- Nepmese.hu honlap fenntartása – 2500 népmese digitalizálása

Az Életfa Kulturális Alapítvány 1995-ben alakult azzal a céllal, hogy szabad művelődési lehetőséget biztosítson a hagyományunk, kulturális értékeink iránt érdeklődők számára.

CSEMADOK - Szlovákia

A vizuális kultúra fejlesztésén belül elsősorban a hagyományokhoz, kulturális értékekhez kapcsolódó tevékenységeknek a tapasztalata:

Szellemi termékek digitális technikával való feldolgozása

Alkategóriák